fen shoppe – kedai baja, racun dan alatan pertanian!

kami bantu
tingkatkan
hasil & kualiti
tanaman…

Kami komited dalam membantu peladang dan petani bagi meningkatkan hasil & kualiti tanaman. Berpengalaman lebih daripada 20 tahun dalam sektor pertanian/perladangan, kami memiliki 10 buah kedai di seluruh Malaysia bagi menyokong keperluan anda.

FeN Shoppe
kedai input pertanian

Milik syarikat FELCRA Niaga Sdn. Bhd. yang merupakan anak syarikat FELCRA Berhad yang berupaya dan mampu mengeluarkan serta membekal input pertanian seperti baja tanaman, bahan kimia/organik mesra alam dan juga peralatan pertanian.

MENGEDAR & MEMBEKAL KE SELURUH MALAYSIA

Jaminan produk yang dibekalkan adalah ASLI dan BERKUALITI bagi memastikan pengalaman dan kemudahan yang MAKSIMUM untuk para peladang dan petani.

  • Pendang, Kedah
  • Seberang Perak, Perak
  • Ajil, Terengganu
  • Temerloh, Pahang
  • Bahau, Negeri Sembilan
  • Kluang, Johor
  • Samarahan, Sarawak
  • Sandakan/Tawau/Beaufort, Sabah