Baja Tanaman

BAJA TUNGGAL, SEBATIAN, CAMPURAN, BULK BLEND, PERAWAT TANAH

Kami menyediakan baja standard untuk penggunaan pertanian am dan juga pembuatan baja mengikut permintaan khusus dan keperluan pelanggan.

Keperluan nutrien penting amat diperlukan oleh tanaman bagi menghasilkan tanaman yang lebih berkualiti untuk hasil yang lebih banyak.

Bahan Kimia

RACUN PEROSAK (RUMPAI/TIKUS/SERANGGA/KULAT/SIPUT) & ORGANIK MESRA ALAM

Secara ringkasnya racun perosak ialah sebarang bahan atau sebatian bertujuan untuk mengawal, mencegah, memusnah, melemah, menghalau, melegakan atau mengurangkan jumlah makhluk perosak.

Kami juga menyediakan produk organik mesra alam yang membantu dalam mengawal kulat, ulat & bakteria, penggalak akar, pelekat (adjuvant), pemulih tanah dan lain-lain yang diperlukan tanaman.

Alatan Pertanian

SARUNG TANGAN, PENYEMBUR RACUN, CANGKUL, SUDIP TANGAN, PENYIRAM, GUNTING PANGKAS DAN LAIN-LAIN

Mengusahakan tanaman memerlukan peralatan yang sesuai untuk memudahkan kerja-kerja yang dilakukan.

Peralatan pertanian amat penting bagi mempastikan kebun sentiasa terjaga rapi dan memudahkan untuk kita menuai hasil pertanian.